Omezená převoditelnost

Vlastnost akcie, kdy její převod je podmíněn předchozím souhlasem některého orgánu společnosti, nejčastěji představenstva nebo dozorčí rady. Omezenou převoditelnost mohou mít pouze akcie na jméno. Podmínky omezené převoditelnosti jsou uvedeny ve stanovách společnosti.

Související pojmy:

Forma akcie, Převod cenného papíru, Stanovy společnosti

Další informace:

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)