Akcionář

Akcionář je podílník akciové společnosti. Je vlastníkem akcií s nimiž jsou spojena akcionářská práva. Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Specifické podíly pak ve společnosti vlastní hlavní akcionář nebo kvalifikovaný akcionář. Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

Související pojmy:

AkcieAkciová společnostAktivistický akcionářHlavní akcionářKvalifikovaný akcionářMajoritní akcionářMinoritní akcionář

Další informace:

Akcionářská práva (Příručka akconáře)