Aktivistický akcionář

Akcionář, který vlastní v akciové společnosti relativně malý podíl, správu investice provádí sofistikovaně, často ve spojení s dalšími minoritními akcionáři. Snaží se kontrolovat činnost managementu společnosti a majoritního vlastníka. Důsledně vykonává akcionářská práva. Nástroji výkonu těchto akcionářských práv jsou požadavky na vysvětlení a protesty na valných hromadách, podávání žalob, mediální kampaně.

Akciovými společnostmi a jejich majoritními vlastníky nazývám prudič nebo potížista, jehož cílem je tlakem na management a vlastníky dosáhnout odkoupení svých akcií za vysokou cenu na kterou by za normálních okolností nepřistoupili.

Související pojmy:

AkcionářValná hromada

Další informace:

Akcionářská práva (Příručka akcionáře)