Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti akciové společnosti. Kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek). Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů nebo v centrální evidenci zaknihovaných akcií k rozhodnému dni.

Do výlučné kompetence valné hromady patří například rozhodování o změně základního kapitálu, rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Související pojmy:

Akcionář, Akciová společnost, DividendaRozhodný den, Seznam akcionářů

Další informace:

Akcionářská práva (Příručka akcionáře)

Valná hromada (Příručka akcionáře)