Veřejný restřík

Rejstřík obsahující údaje o všech kapitálových společnostech založených v České republice včetně akciových společností.

Z rejstříku lze o akciové společnosti zjistit den jejíhom vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce. Dále také údaje o výši základního kapitálu a emitovaných akcií. Rejstřík eviduje i změny těchto údajů.

Veřejný rejstřík je volně dostupný na internetové adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma. Na těchto stránkách si můžete zajistit výpis z obchodního rejstříku s aktuálními informacemi nebo také tzv. úplný výpis z obcbodního rejstříku s historií změn v zapisovaných údajích ve formátu PDF. Součástí veřejného rejstříku je i sbírka listin s důležitými dokumenty související se společností.

Související pojmy:

Akciová společnostStanovy společnostiSbírka listin

Další informace:

Veřejný rejstřík (odkaz na stránky)