Základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.

U akciové společnosti je součem jmenovitých hodnot všech akcií společnosti.

Související pojmy:

Akcie, Akciová společnost, EmitentJmenovitá hodnota, Účetní hodnota akcie

Další informace:

Změna výše základního kapitálu (Příručka akcionáře)