Jmenovitá hodnota

Peněžní částka cenného papíru, která je vyznačena na cenném papíru. U akcie představuje podíl na základním kapitálu společnosti. U akciové společnosti představuje základní jmění celkový součet všech jmenovitých hodnot všech akcií společnosti.

Jmenovitá hodnota je povinnou náležitostí cenného papíru, pokud s nejedná o kusovou akcii.

Jmenovitá hodnota nemá souvislost s tržní cenou akcie.

Související pojmy:

Akcie, Cenný papír, Základní kapitál

Další informace:

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)