Hrubý výtěžek dražby na akcii

Celková cena dosažená vydražením připadající na 1 ks akcie před odečtením nákladů dražby.

Hrubý výtěžek dražby je uveden v detailu dražby v Databázi dražeb akcií. 

Související pojmy:

Dražba, Cena dosažená vydražením, Náklady dražby

Další informace:

Databáze dražeb akcií (databáze IN-SERVER.CZ)

Dražba akcií (Příručka akcionáře)

Použití Databáze dražeb akcií (Příručka akcionáře)