Cena dosažená vydražením

Poslední a nejvyšší podání učiněné v dražbě vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením po odečtení nákladů dražby obdrží vlastník předmětu dražby nebo zástavní věřitel.

Související pojmy:

Dražba, Náklady dražbyNejnižší podáníVydražitel

Další informace:

Dražba akcií

Použití databáze dražeb