Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

IČ:
25081489 (rejstřík)
Sídlo:
Rybná 14, 11005 Praha 1
Země:
Česká republika
Telefon:
+420 221 832 175
Email:
cdcp@pse.cz
Web:
www.centralnidepozitar.cz

Další informace

Centrální depozitář vede centrální evidenci všech zaknihovaných cenných papírů a slouží jako vypořádací centrum.

Vztahy

Tento obsah je pouze pro