Publikováno: 11. 5. 2021

Elektronické dražby akcií zatím za 200 mil. Kč a brzy to bude dvakrát více

Veřejné dražby na internetu mohou probíhat už od roku 2013, ale až v posledních letech jejich význam u dražeb akcií vzrostl s ohledem na epidemickou situaci. Organizovat je umí jediný obchodník s cennými papíry.

Dosud proběhlo 35 elektronických dražeb akcií

Rok

Počet dražeb

Z toho elektronické

Objem Kč

podíl elektronických

2013

17

4

2 329 000

23,53%

2014

36

1

376 000

2,78%

2015

31

5

1 155 000

16,13%

2016

15

4

1 580 000

26,67%

2017

22

4

5 345 000

18,18%

2018

7

1

22 400 000

14,29%

2019

15

8

4 935 774

53,33%

2020

8

3

3 229 005

37,50%

2021

5

5

155 600 000

100,00%

 

156

35

196 949 779

 

 

Dražby na internetu jsou trendem a nahrává jim i současná epidemiologická situace. Jednoduše elektronická dražba nemá omezení shromažďování. Od začátku pandemie proběhly všechny dražby elektronicky.

Elektronické dražby podle výsledku

 

Výsledek

Počet

Vydraženo

30

Nevydraženo - nebylo učiněno nejnižší podání

4

Připravovaná

1

 

Druh dražby

Počet

Celkové nejnižší podání Kč

Celková cena dosažená vydražením Kč

Nárůst proti nejnižšímu podání

Klasická

741

2 273 220 152

3 571028 045

57%

Elektronická

30

145 974 558

196 949 779

34%

Celkem

771

2 419 194 710

3 767 977 824

56%

 

Dosud 34 realizovaných dražeb přineslo jejich vlastníkům téměř 200 mil. Kč. Avšak chystá se dražba akcií Spolchemie s nejnižším podáním 205 mil. Kč, která může objem dražeb více než zdvojnásobit.

Je zajímavostí, že klasická dražba má vyšší průměrný nárůst ceny oproti nejnižšímu podání než elektronická. Přitom v elektronické dražbě je provedeno mnohem více příhozů než v klasické. V tomto parametru však může být poměrně brzo na hodnocení, protože podíl elektronických dražeb je pouze 3,9% na všech dražbách akcií.

Celých 30 elektronických dražeb organizoval obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., který je aktuálně jako jediný provádí, a má pro tento typ dražby schválen dražební řád Českou národní bankou.