Publikováno: 26. 1. 2015

Chystáte se vytěsnit akcionáře? Ušetřete náklady

Nejen v procesu vytěsnění akcionářů má společnost řadu oznamovacích povinností, které je společnost povinna uveřejnit v souladu se stanovami společnosti. Pokud si v předstihu zvolíte vhodný způsob uveřejňování zákonné inzerce, ušetříte až několik stovek tisíc korun.

Akciové společnosti uveřejňují povinná oznámení daná zákonem (zákonnou inzerci)na svých internetových stránkách (vždy povinné pro každou společnost) a rozesláním oznámení na adresu akcionáře, pokud tento způsob není stanovami upraven jinak. Právě rozeslání zákonné inzerce na adresu akcionářů nemusí bát při vyšším počtu akcionářů zrovna levné. Stejně tak pokud je rozeslání oznámení nahrazeno inzercí v tištěných denících. Především v procesu squeeze out (vytěsnění akcionářů), kdy se uveřejňují rozsáhlé texty s usnesením valné hromady, může být tento způsob hodně drahý.

Povinná oznámení k vytěsnění akcionářů

V procesu vytěsnění akcionářů společnost, která vydala listinné akcie, uveřejňuje celkem 4 zákonná oznámení. U společností se zaknihovanými akciemi jen první a druhé v tabulce. V tabulce je srovnání nákladů na uveřejnění oznámení dopisem akcionářů, inzercí v tisku a uveřejnění na stránkách IN-SERVER.CZ.

Oznámení Obsah textu Rozeslání dopisu * Inzerce v tisku ** Inzerce IN-SERVER
Pozvánka na valnou hromadu  Velmi obsáhlý text, který obsahuje návrh usnesení valné hromady a také závěry znaleckého posudku, výzvu zástavním věřitelům a vyjádření představenstva zda považuje výši protiplnění za přiměřenou  16 000,-  1/4 stránky
44 125,- 
 3 500,-
Oznámení o usnesení valné hromady  Obsahuje plný text usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku  16 000,-  1/8 stránky
66 659,- 
 3 500,-
Oznámení o určení dodatečné lhůty pro předložení listinných akcií  Text obsahuje výzvu k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě spolu s organizačními informacemi typu kdy a v jakých termínech musí akcie odevzdat.  16 000,-  1/8 stránky
66 659,- 
 3 500,-
 Oznámení o prohlášení neodevzdaných listinných akcií za neplatné  Text obsahuje prohlášení akcií za neplatné spolu se seznamem těchto akcií (číselné označení)  16 000,-  1/8 stránky
66 659,- 
 3 500,-
   Celkem za proces vytěsnění akcionářů  64 000,-  244 102,-  14 000,-

* Kalkulováno s nákladem na dopis 20 Kč včetně poštovného, tisku a kompletace zásilky (jedna obálka a jeden list A4) při počtu akcionářů 800
** Z ceníku Hospodářských novin k 1. 1. 2015 v ceně nejsou započteny případné agenturní slevy
Ceny bez DPH

Z tabulky jsou zřejmé úspory v případě, že společnost uveřejňuje zákonnou inzerci na stránkách IN-SERVER.CZ. Snížené náklady jsou znatelné, i pokud by společnost upravila způsob uveřejňování zákonné inzerce (změnu stanov) až na valné hromadě, která rozhodne o vytěsnění akcionářů.

Výhody zákonné inzerce na stránkách IN-SERVER.CZ

  • cena pouze 3 500 Kč bez DPH za inzerát bez ohledu na jeho rozsah
  • minimální pracnost (žádný tisk nebo balení dopisů)
  • rychlé uveřejnění i v den zaslání objednávky
  • možnost uveřejnění i o víkendech a svátcích
  • jednoduchá objednávka prostřednictvím emailu v kterémkoliv běžném formátu (WORD, PDF, ...)
  • vyhovující zákonu o obchodních korporacích
  • stránky IN-SERVER.CZ jsou zapsány do evidence periodického tisku vedené Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 18752 jako celostátní deník 

Změňte způsob oznamování při nejbližší změně stanov

Nemusíte zrovna chystat vytěsnění akcionářů, přesto můžete způsob oznamování upravit. I tak totiž ušetříte, vždyť každý rok uveřejňujete minimálně pozvánku na valnou hromadu. Vhodnou příležitostí pro změnu způsobu uveřejňování zákonné inzerce je změna stanov i z jiných důvodů. Budete tak připraveni ušetřit peníze nejen při vytěsnění akcionářů, ale i jiných změnách, které s sebou přinášejí více oznámení jako je změna podoby nebo formy akcií, změna výše základního kapitálu či realizace veřejného návrhu smlouvy.

Vaše inzeráty budou uveřejňovány v rubrice Zákonná inzerce. Nechť vám náhled do této rubriky poslouží i jako stránka s referencemi.

Úpravu stanov ve věci uveřejňování zákonné inzerce na stránkách IN-SERVER.CZ s vámi budeme rádi konzultovat. Jakékoliv dotazy směřujte na redakce@in-server.cz

TIP: IN-SEZNAM - aplikace pro vedení seznamu akcionářů