Vytěsnění akcionářů

Zákonný postup, který umožňuje hlavnímu akcionáři získat celou společnost bez souhlasu ostatních akcionářů. Podmínkou je poskytnutí přiměřeného protiplnění v penězích, jehož výše je přezkoumána znaleckým posudkem. V minulosti postup vzbudil mnoho dohadů, souladem vytěsnění se zákony se zabýval i ústavní soud. Mezi hlavními akcionářem a minoritními akcionáři existuje mnoho sporů o výši poskytnutého protiplnění.

Existují dva způsoby vytěsnění:

Nucený přechod účastnických cenných papírů podle § 375 zákona o obchodních korporacích (pro tento způsob se vžil anglický název squeeze out, doslova vytlačit, vymáčknout), při kterém hlavní akcionář získává akcie ostatních akcionářů a stává se jediným akcionářem ve společnosti. Před 1. 1. 2014 postup upravvoval §183i obchodního zákoníku (právo výkupu účastnických cenných papírů)

Převzetím jměním jediným akcionářem, při kterém na hlavního akcionáře přechází veškeré jmění společnosti, která důsledkem toho zaniká. Postup upravuje §337 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (před 1.7.2008 tento postup upravoval §220p zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).

Související pojmy:

Hlavní akcionář, Protiplnění, Squeeze out

Další informace:

Databáze vytěsnění akcionářů (databáze IN-SERVER)

Jak nepřijít o protiplnění, další příjmy a akcie vůbec (Příručka akcionáře)

Jak získat protiplnění za vytěsněné akcie (Příručka akcionáře)

Peníze vytěsněných akcionářů (Rubrika Akcie & Akcionáři)

Použití Databáze vytěsnění akcionářů (Příručka akcionáře)

Vytěsnění akcionářů (Příručka akcionáře)