Squeeze out

Anglický výraz pro vytěsnění akcionářů způsobem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 zákona o obchodních korporacích. Dříve podle § 183i obchodního zákoníku (právo výkupu účastnických cenných papírů).

Související pojmy:

Vytěsnění akcionářů

Další informace:

Vytěsnění akcionářů (Příručka akcionáře)