Publikováno: 9. 8. 2013

Jak získat protiplnění za vytěsněné akcie?

Ve většině případů se akcionář o probíhajícím vytěsnění nedozví a o protiplnění může přijít. V tomto článku přinášíme postup jakým způsobem ověřit zda v dané společnosti neproběhlo vytěsnění a jakým způsobem toto protiplnění získat.

1. Ověřit, zda v dané společnosti proběhlo vytěsnění

Skutečnost, zda ve společnosti proběhlo vytěsnění lze zjistit v Databázi vytěsnění. Ve vyhledávání zadejte Název emitenta akcií nebo jeho IČ. Pokud najdete k dané společnosti záznam, pak ve společnosti proběhlo vytěsnění.

2. Získání důležitých údajů

V Databázi vytěsnění získáte údaje o vytěsnění ve Vaší společnosti, z nichž nejdůležitější pro Vás je kromě výše protiplnění na jednu akcii, název Obchodníka s cennými papíry, který provádí výplatu, název hlavního akcionáře a datum promlčení nároku na protiplnění. Některé z těchto údajů jsou k dispozici pouze pro předplatitele.

Z výše protiplnění na jednu akcii získáte celkovou výši protiplnění připadající na Vaše akcie. V osobách obchodníka s cennými papíry, případně hlavního akcionáře získáte kontaktní osobu pro zajištění výplaty protiplnění. Z data zjistíte, zda již uběhla promlčecí lhůta pro poskytnutí protiplnění. Obchodníka nebo hlavního akcionáře kontaktujte i v případě, že promlčecí lhůta již uběhla. Hlavní akcionář Vám přesto může, byť nemusí, protiplnění vyplatit.

3. Kontaktovat osobu poskytující protiplnění

Pokud je v Databázi vytěsnění uveden obchodník s cennými papíry, který provádí výplatu protiplnění, obraťte se na něj s žádostí jak, v případě že nadále výplatu provádí, získat protiplnění. Obchodník Vám pak sdělí podrobný postup při výplatě protiplnění.

Kontakty na obchodníky, získáte v Katalogu subjektů kapitálového trhu.

V případě, že obchodník s cennými papíry výplatu již neprovádí nebo není uveden v databázi, obraťte se na hlavního akcionáře. Jeho sídlo či adresa bydliště je v Katalogu subjektů kapitálového trhu taktéž uvedena.

Podrobný postup při výplatě protiplnění mohl být taktéž uveřejněn v tisku, internetových stránkách obchodníka nebo společnosti nebo Obchodním věstníku.

4. Výplata protiplnění

Obchodníkem s cenným i papíry nebo hlavním akcionářem budete zřejmě požádáni o vyplnění formuláře pro poskytnutí protiplnění, kde kromě svých osobních údajů a počtu akcií, vyplníte i způsob výplaty protiplnění bankovním převodem nebo v hotovosti.

V případě, že jste vlastníkem listinných akcií, budete je muset obchodníkovi či hlavnímu akcionáři odevzdat. Obchodník Vám pak protiplnění poskytne podle dispozic uvedených na formuláři.