Publikováno: 1. 7. 2024

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 17. 7. 2024

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Mgr. Pavel Štefánik, jako místopředseda představenstva společnosti
VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 17. 7. 2024 od 9.00 hodin,
na adrese ul. Kotkova 384/4, Ostrava-Vítkovice

Plné znění pozvánky viz příloha inzerátu


Ke stažení