Publikováno: 26. 2. 2021

Akcie z kuponovky (1): Osudy akciových společností

30 let od vzniku kuponové privatizace vybízí k rekapitulaci a zhodnocení aktuálního stavu akcií a akciových společností, které byly privatizovány touto světově ojedinělou metodou. Jaké jsou osudy akcionářů, akciových společností, kdo na kuponovce vyrostl? To vše v našem novém seriálu.

Právě v den publikování tohoto článku, ale před třiceti lety, přesně 26. 2. 1991 byl přijat zákon o převodu majetku státu na třetí osoby, tzv. zákon o velké privatizaci. Sotva roka půl po sametové revoluci, do kdy byly všechny podniky v rukou komunistického státu, začala cesta majetku od státu zpět k jeho občanům.

Jedním z nástrojů převodu majetku do rukou občanů byly kuponová privatizace. Lidé prostřednictvím kuponových knížek uplatňovali své body na nákup akcií privatizovaných společností. Každý občan starší 18 let měl tehdy 2 knížky, na první a druhou vlnu privatizace. Tyto knížky obsahovaly body, které účastníci použili k investování do privatizačních fondů nebo přímo jednotlivých společností. Získané akcie se pak všechny obchodovaly na burze od roku 1993, resp. 1995.

INSERVERCZ_KP_2020_1_spol.png

Na stránkách in-server.cz evidujeme celkem 2 124 společností, které byly součástí kuponové privatizace (všechny si můžete vyhledat prostřednicvím vyhledávače na úvodní straně). Nejedná se jen o ty společnosti, které přímo byly součástí nabídky v jednotlivých kolech, ale i ty, které následně vznikly sloučením s jinou společností, rozdělením na více společností a přenesly s sebou původní akcionáře z kuponovky. Uvedené číslo obsahuje taktéž investiční fondy následně transformované na standardní akciové společnosti.

Z grafiky je zřejmé třetina společností za uplynulých třicet let nenašla v tržním hospodářství své místo, 20% společností zkrachovalo a dalších 13% ukončilo podnikání likvidací.

760 společností, tedy necelých 36% je aktivních, avšak ne všude jsou stále účastni akcionáři z kuponové privatizace. A na to se podíváme příště.

 

Obsah seriálu Akcie z kuponovky 2021
1. Osudy akciových společností
2. Kde ještě jsou drobní akcionáři
3. Kolik v tom je ještě peněz
4. Opuštěné účty se zapomenutými akciemi
5. Společnosti s minoritními akcionáři a hodnotnými akciemi
6. Vytěsňování akcionářů ze společností
7. Nedobrovolné dražby akcií
8. Dividendy a likvidační zůstatky