Publikováno: 21. 6. 2021

Proč by měl Centrální depozitář cenných papírů znovu spustit službu ověření nezařazeného účtu

Aktuální obnovený zájem o zapomenuté akcie z kuponové privatizace by měl CDCP vést k úvaze, zda uvedenou službu neobnovit. Využívají ji nejen samotní majitelé účtů se zaknihovanými akciemi, tak obchodníci s cennými papíry, finanční poradci a zprostředkovatelé.

Dříve oblíbená skužba byla zrušena

Zásadní služba pro vyhledávání zapomenutých akcií byla zrušena ke konci roku 2019 s odůvodněním, že se jedná o dočasnou službu na omezenou dobu při přechodu z původního Střediska cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Do uvedené doby bylo možné na stránkách CDCP online zadat své rodné číslo a odpovědí bylo, zda daná osoba má nebo nemá tzv. nezařazený účet v CDCP.

Pokud nezařazený účet existuje, pak jsou na něm zaknihované cenné papíry a má význam si prostřednictvím účastníka CDCP udělat výpis z tohoto majetkového účtu či si jej přímo zařadit k tomuto účastníkovi. Pokud nezařazený účet neexistuje, pak osoba nemá zaknihované akcie a nemá cenu po nich dle pátrat.

Proč by měl CDCP službu obnovit

  • stále existuje 750 000 nezařazených účtů, které patří přibližně stejnému počtu českých a slovenských občanů, účastníků kuponové privatizace
  • akcie na těchto účtech mají hodnotu 18,5 mld. Kč rozdělených mezi více než 100 společností z kuponové privatizace
  • zjednodušení a zrychlení procesu vyhledávání akcií
  • snížení administrativní zátěže spojené s vyhledáváním akcií (o výpis z majetkového budou žádat již jen zájemci, kteří vědí, že účet existuje, sníží se zatížení pracovníků CDCP a účastníků CDCP)
  • aktuálně zvýšený zájem o zapomenuté akcie
  • náklady na provoz služby jsou minimální a pokud by byly, může CDCP využít k financování služby využít finanční prostředky získané z akcií, které lidé věnovali zdarma Nadačnímu fondu CDCP
  • mělo by být zájmem CDCP všechny účty zařadit, aby se akcie dostaly do obchodování na burze či mimo burzu, akcionáři mohli inkasovat dividendy

Přestože počet nezařazených účtů za deset let klesl o polovinu a tyto účty tady jistě budou i za dalších deset let, nabízí se otázka, co s těmi účty, resp. akciemi na těch účtech bude. V každém případě měli by se ti, kteří k tomu mohou přispět, snažit, aby jich bylo co nejméně.

Pokud byste se k problematice chtěli vyjádřit můžete zde na Twitteru