Publikováno: 9. 8. 2013

Kam ty akcie zmizely?

Je už to dávno, co jste se zajímali o své akcie z kupónové privatizace a rozhodli jste, že zjistíte jaké akcie jste vlastně kdysi měli. Nějaké informace jste získali ze svého domácího archívu, kde jste našli starý výpis z účtu ve Středisku cenných papírů. Pátrali jste však dále a u obchodníka s cennými papíry jste si nechali vytvořit výpis z Vašeho majetkového účtu. K Vašemu překvapení na něm toho však moc není a kladete si otázku: Kam ty akcie zmizely?

Na začátku byly zaknihované akcie

Drtivou většinu akcií nabytých v kupónové privatizaci tvořily akcie v zaknihované podobě, tzn. akcie byly nematerializované ve formě zápisu v databázi Střediska cenných papírů na majetkové účtu akcionáře. V průběhu let však mohlo dojít na Vašem účtu k významným  změnám, ke kterým dochází nejen aktivitou jeho majitele (prodej akcií), ale i bez vědomí akcionáře. A právě tyto případy, kdy akcie mizí z účtu majitele, aniž by k tomu dal jakýkoliv pokyn si je třeba sledovat. Níže Vám představíme všechny možnosti, jak mohlo dojít ke změně na Vašem majetkovém účtu.

Prodej akcií

Již zmíněným, jediným akcionářem aktivně řízeným způsobem „zmizení“ akcií z účtu, je jejich prodej. Akcionář v minulosti své akcie prodal prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha, RM-Systému nebo převodem na přepážce Střediska cenných papírů. Doklady o tomto prodeji by měl akcionář najít v domácím archivu. Pokud majitel tento archiv nemá, i tak se dá zjistit, kdy a komu (resp. prostřednictvím koho) akcie prodal (viz. níže).

Vytěsnění akcionářů

Pokud měla Vaše společnost (emitent akcií) akcionáře, který vlastnil alespoň 90% akcií, pak mohl tento akcionář uplatnit své právo na vytěsnění akcionářů ze společnosti. Akcionář tak buď převzal obchodní jmění Vaší společnosti a ta zanikla nebo převzal Vaše akcie. V obou případech tyto akcie z účtu zmizely. Jako náhradu za toto vytěsnění minoritní akcionáři dostávají peněžní protiplnění. Seznam společností, ve kterých došlo k vytěsnění včetně podrobností jako jsou výše protiplnění a osoby, která protiplnění vyplácí, najdete v naší Databázi vytěsnění.

Přeměna podoby akcií

Valná hromada Vaší společnosti mohla rozhodnout o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinnou. Akcie tedy již nebyly v podobě počítačového zápis ve Středisku cenných papírů, ale v materializované listinné podobě. Emitent vyzval své akcionáře k převzetí těchto akcií a pokud jste si tyto akcie vyzvedli, pak je máte doma nebo v úschově u obchodníka s cennými papíry nebo v bance.

Pokud jste si však své nové listinné akcie nevyzvedli, pak byly Vaše akcie vydraženy. Společnost má totiž za povinnost provést dražbu listinných akcií, u kterých se nepodařilo najít jejich majitele. Majitelé těchto vydražených akcií mají jako náhradu za tyto akcie nárok na výtěžek dražby. Informace o tom, které akcie byly v minulosti vydraženy, jaký byl hrubý výtěžek dražby a kdo disponuje Vaším výtěžkem najdete v naší Databázi dražeb.

Fúze nebo rozdělení společnosti

Další možností, jak Váš účet mohl přijít o zaknihované akcie je zánik Vaší společnosti spojením s jinou společností. Jednoduše se vaše společnost spojila s jinou a Vy jste se stal akcionářem nové společnosti. Pokud tato nová společnost má zaknihované akcie, pak je na svém účtu najdete, pokud však nová společnost má listinné akcie, pak jste si byli povinni vyzvednou tyto listinné akcie a máte je doma. Pokud jste tak neučinili, Vaše akcie se opět staly předmětem dražby a vy máte nárok na jeho výtěžek. Informace o tom, které akcie byly v minulosti vydraženy, jaký byl hrubý výtěžek dražby a kdo disponuje Vaším výtěžkem najdete v  naší Databázi dražeb.

Obdobným případem, je rozdělení společnosti na dvě a více. Opět, pokud nástupnické společnosti mají zaknihované akcie, měli jste je v době rozdělení na svém majetkovém účtu. Pokud nové akcie byly listinné, máte je doma nebo se vydražily v dražbě.

Likvidace společnosti

Akcie také opustily Váš účet, pokud valná hromada rozhodla o zrušení společnosti s likvidací. Společnost se rozhodla již dál nepodnikat a majetek společnosti zpeněžit. Poté dochází k rozdělení těchto peněz mezi akcionáře ve formě likvidačního zůstatku. Jestli ve Vaší společnosti došlo k likvidaci, zjistíte v Obchodním rejstříku.

Konkurz

Vaší společnosti se také nemuselo ve své činnosti vést zrovna dobře a společnost spadla do konkurzu. V konkurzu dochází především k uspokojení věřitelů společnosti a obvykle na samotné akcionáře společnosti nezůstane nic. Konkurzní řízení, kdy nějaká částka zůstala i na akcionáře by se snad daly spočítat na prstech jedné ruky. Konkurzní správce po řízení nechá vymazat akcie z Vašeho účtu, ale mnohdy tomu tak není a Vám na účtu zůstávají bezcenné akcie. Pokud byste tyto akcie nechtěli mít můžete je darovat do Nadačního fondu. Jestli ve Vaší společnosti došlo k likvidaci, zjistíte v Obchodním rejstříku.

Ještě tady je historický výpis z účtu

To je všechno fajn, ale co když nemáte o pohybu svých akcií vůbec žádné dokumenty a ani nemáte tušení co jste měli za akcie, natož ponětí o tom se s nimi dělo. I tak existuje způsob jak toto zjistit. U některého z členů Centrálního depozitáře cenných papírů si můžete nechat vytvořit výpis z účtu, na kterém budou všechny jeho pohyby. Z toto poznáte nejen jaké akcie jste měli, ale i co se s nimi stalo. Samozřejmě je to služba jako každá jiná a platí se za ní.