Publikováno: 9. 8. 2013

Aktivní správa akcií

Nečinnost a víra v to, že s akciemi se nemůže nic stát, když je mám doma v šuplíku nebo na účtu v depozitáři, jsou největším nepřítelem akcionáře. Akcie jsou majetek jako každý jiný a vyžadují aktivní přístup ke správě.

Údaje o své osobě mějte aktuální

Jsou dva typy databází, ve kterých máte údaje o své osobě. První je seznam akcionářů, který vede vaše společnost, pokud vydala akcie na jméno. V tomto seznamu jsou kromě čísel akcií, které vlastníte také vaše jméno a příjmení, bydliště, datum narození a číslo bankovního účtu. Jsou údaje, které už nezměníte, ale bydliště a číslo bankovního účtu se dají měnit několikrát za život.

Uvědomte si, že na adresu vašeho bydliště vám může chodit od společnosti pozvánka na valnou hromadu a na bankovní účet dividenda. Každá společnost má svůj vlastní seznam akcionářů a tak u každé společnosti, jejíž akcie vlastníte, musíte mít aktuální údaje.

Že jste se dosud se seznamem akcionářů nesetkali? Pak jste si určitě nevyměnili své původní listinné akcie na majitele za akcie na jméno. Toto udělejte ihned!

Druhou databází je evidence zaknihovaných akcií a v této evidenci váš majetkový účet, na kterém jsou vaše zaknihované akcie. Především u nezařazených účtů z dřívějšího Střediska cenných papírů (SCP) jsou častým problémem neaktuální údaje o osobě akcionáře. Databáze SCP vznikala před více než 20 lety a mnozí akcionáři od té doby změnili adresu bydliště.

Pokud máte váš účet již zařazený k některému z obchodníků s cennými papíry, pak jste pravděpodobně své údaje aktualizovali při podpisu smlouvy. Zajistěte si však zápis údaje o vašem bankovním účtu k majetkovému účtu v CDCP prostřednictvím vašeho obchodníka s cennými papíry. Jako v předchozím případě nejde o nic menšího než o výplatu dividend.

Najděte si obchodníka

Nezařazený účet v CDCP znamená, že můžete využívat jen omezené služby při správě svých zaknihovaných akcií. Pokud máte na účtu v CDCP akcie živých společností, raději si ke svému účtu pořiďte obchodníka. Pokud si vyberete obchodníka správně, nebudete mít s vedením účtu spojeny žádné náklady.

Naopak výhodou bude – v případě, že obchodník má online aplikaci pro své klienty – možnost zjištění stavu vašeho majetkového účtu kdykoliv budete potřebovat. V online aplikaci obchodníka zjistíte veškeré změny, které se na účtu udály. Pokud nějaké akcie z účtu zmizí, je to důvod se domnívat, že u těchto akcií došlo k přeměně akcií na listinné nebo k vytěsnění akcionářů. To byste těžko zjišťovali v případě nezařazeného účtu, pokud byste si nedělali pravidelně výpis, což něco stojí.

Sledujte internetové stránky své společnosti

Každá akciová společnost musí mít své internetové stránky a je pro vás důležité, abyste věděli, které to jsou a čas od času je navštívili, minimálně v sezóně valných hromad (květen – červen). Internetové stránky společnosti jsou důležitým komunikačním prostředkem mezi společností a akcionáři. Uveřejňují se na nich pozvánka na valnou hromadu, návrhy usnesení valných hromad, protinávrhy akcionářů, výroční zprávy a další údaje a dokumenty.  

Nahlédněte čas od času do veřejného rejstříku a sbírky listin

Základní údaje o společnosti najdete na výpisu z veřejného rejstříku. Kromě údajů jako je název společnosti, základní kapitál, vydané akcie a složení orgánu společnosti zde najdete i údaj o tom, že vaše společnost je v úpadku nebo likvidaci.

Na stejném místě najdete i dokumenty ve sbírce listin, kam jsou společnosti povinny ukládat účetní závěrky a výroční zprávy, stanovy společnosti, zápisy z valných hromad apod.

Na obchodní věstník nezapomeňte

Přestože společnosti již nemusí pozvánku na valnou hromadu zveřejňovat v obchodním věstníku, je stále místem, kde jsou povinně uveřejňovány důležité informace. Příkladem může být oznámení o přeměně podoby akcií, dodatečná výzva k převzetí nebo oznámení o snížení základního kapitálu.

Čtěte základní dokumenty

Bez toho se prostě neobejdete. Musíte znát aktuální stanovy vaší společnosti. Najdete v nich, jaká práva spojená s akcií máte, jestli převoditelnost vašich akcí není omezená, jak se svolává valná hromada atd. Na stanovy se pohlíží jako na smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli akcionáři a je zcela zásadním dokumentem.

Stav společnosti po ekonomické stránce se dozvíte z výroční zprávy a účetní závěrky. Mělo by vás zajímat pár čísel jako výše vlastního kapitálu, hospodářský výsledek v uplynulém roce či případná dividenda.

Nebojte se zavolat řediteli!

Nemůžete najít aktuální informace, chcete vědět, na kdy se připravuje příští valná hromada? Jste akcionář, tak se společnosti ozvěte! Požádejte o zaslání výroční zprávy, aktuálních stanov nebo zápisu z valné hromady. Alespoň zjistíte, jak se vaše společnost chová ke svým akcionářům.

Běžte na valnou hromadu

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti a jediná příležitost, kdy se můžete podílet na řízení společnosti. Účast drobných akcionářů je malá a některých valných hromad se účastní pouze jediný akcionář – ten majoritní. Překážkou pro akcionáře může být vzdálenost od místa konání valné hromady s ní spojené náklady. Ale i tady se situace postupně zlepšuje.

Pokud se valné hromady nezúčastníte i tady vám pomůže internetová stránka vaší společnosti. Nejen že na ní je umístěna pozvánka, ale i návrh usnesení k jednotlivým bodům valné hromady a případné protinávrhy. Z těchto informací získáte dostatečný přehled o tom, co se na valné hromadě bude dít. Po valné hromadě požádejte společnost o zaslání zápisu z valné hromady, pokud se neobjeví na internetových stránkách společnosti nebo ve sbírce listin.

Správa akcií je náročná na čas, nicméně pokud dodržíte toto minimum, vyhnete se nepříjemným překvapením a ztrátám.