Publikováno: 9. 8. 2013

Ostatní akciové společnosti

Až na výjimky obchodované na Burze cenných papírů Praha a v RM-Systému jsou akcie emitované společnostmi v České republice nekótované. Část těchto akcií emitovaly společnosti založené již před rokem 1989 a pochází z kupónové privatizace a transformace zemědělských družstev. Většina akciových společností však vznikla jako zcela nová za účelem realizace podnikatelského záměru jejich zakladatelů.

Založeny mohly také být úpisem nových akcií, kdy společnost nabídla své akcie investorům na základě veřejné nabídky (IPO). Tyto akcie mohly být původně kotované, ale později se přestaly na burze obchodovat.

Není naším záměrem evidovat všechny akciové společnosti s nekótovanými akciemi. V naší databázi jsou zařazeny pouze akcie těch společností, které mají nebo měly v akcionářské struktuře minoritní skupinu akcionářů. Jsou to tedy ty společnosti, u kterých předpokládáme, že akcionáři mohou mít zájem s akciemi obchodovat či získávat informace nebo akcie těchto společností byly předmětem dražby nebo vytěsnění akcionářů. Databázi průběžně doplňujeme i na základě podnětu třetích osob (akcionářů, investorů).