Publikováno: 9. 8. 2013

Co s akciemi, které mám na účtu?

Podařilo se Vám pořídit aktuální výpis se stavem Vašich akcií a zjistili jste, že na účtu dokonce nějaké akcie máte. Nejraději byste asi akcie zpeněžili. K tomu však potřebujete další informace. Jak je zjistit?

Informace o akciích

Následující zdroje informací se rozhodně vyplatí nejen jednorázově projít, ale i pravidelně sledovat. V životě společnosti se totiž dějí mnohé změny a ty je nutné zachytit pro uchování hodnoty Vašich akcií.

Internetové stránky společnosti

Každá akciová společnost musí mít zřízeny internetové stránky ajsou základním informačním zdrojem akcionáře. Na stránkách se objevují všechny důležité informace včetně pozvánek na valnou hromadu. Adresu internetových stránek vaší společnosti najdete v databázi společností

Obchodní rejstřík

Základní zdroj informací o všech společnostech založených v České republice najdete na adrese www.justice.cz. Databáze obsahuje aktuální a historický (zachycuje všechny změny) výpis z obchodního rejstříku a obsahuje informace jako název, IČ, sídlo, statutární orgány a především výši základního kapitálu a jeho rozložení na jednotlivé akcie.

V obchodním rejstříku je důležitým zdrojem informací i Sbírka listin. V té najdete stanovy společnosti, výroční zprávy, účetní závěrky, zápisy z valných hromad a další informace. Rozsah dokumentů závisí ovšem také na přístupu té které společnosti k plnění zákonných informačních povinností.

Obchodní věstník

Můžete zde najít pozvánky na valné hromady, různé výzvy a oznámení vztahující se například k přeměnám podoby a formy akcií, k vyzvednutí akcií, dražbám, změnám výše kapitálu apod. Na internetu najdete Obchodní věstník na adrese www.obchodnivestnik.cz, kde vychází denně. Zdarma je k dispozici posledních 26 čísel, tedy půl roku pozpátku. Archiv si musíte zaplatit pomocí předplatného nebo SMS.

Prodej akcií

Pro možný prodej Vašich akcií, ale také jejich nákup potřebujete zjistit, zda Vaše akcie jsou obchodovány na burzách nebo nikoli. Toto zjistíte, pokud vyhledáte společnost na úvodní stránce ve vyhledávacím formuláři. V základním zobrazení je uvedeno, zda se akcie obchodují  na Burze cenných papírů Praha (BCPP) nebo RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů (RMS).  

Pokud chcete akcie prodat musíte nejdříve uzavřít komisionářskou smlouvu s obchodníkem s cennými papíry.

Většina akcií má však v příslušné kolonce uvedeno, že se neobchodují na burze. To ovšem neznamená, že jsou neprodejné. Jen protistranu ke svému obchodu nenajdete na burze, ale musíte si jí najít sami. Jednou z možností je podání inzerátu na stránce se zobrazením společnosti, kterou jste vyhledali prostřednictvím vyhledávače na úvodní straně k příslušné emisi akcií.