Nejnovější

Datum Název  
10.05.2021

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 10. 6. 2021

zobrazit
01.05.2021

Akcie z kuponovky (6): Vytěsňování akcionářů ze společností

V 806 společnostech skončilo angažmá účastníků kuponové privatizace vytěsněním hlavním akcionářem. Akcionáři zato dostali peněžní náhradu více než 30 mld. Kč, ale několik miliard z toho si vůbec nevyzvedli. U 50 společností se náhrada stále vyplácí.

zobrazit
03.04.2021

Akcie z kuponovky (5): Společnosti s drobnými akcionáři a hodnotnými akciemi

Akcie společností z kuponové privatizace, které jistě prodáte, mají celkovou hodnotu 26 miliard korun a je jich celkem 275. Z nich 24 se obchoduje na burze, ale i ty ostatní se dají hravě prodat.

zobrazit
03.04.2021

Valné hromady v dubnu 2021

10 valných hromad společností z kuponové privatizace a zemědělských akciových společností. Některé společnosti v tomto období využijí možnosti uspořádat valnou hromadu korespondenčně, i když nemají tuto variantu v aktuálně platných stanovách.

uzamčeno
16.03.2021

Akcie z kuponovky (4): Opuštěné účty se zapomenutými akciemi

Nezařazené účty se zaknihovanými akciemi z dřívějšího Střediska cenných papírů mají hodnotu téměř 18,5 miliard korun. Počet těchto účtů klesl za 10 let na polovinu, ale pokles není dán především tím, že by se o ně vlastníci přihlásili. Mezi akcionáři ČEZu je těchto účtů více než 100 000.

zobrazit
15.03.2021

Akcie z kuponovky (3): Kolik v tom je ještě peněz

Hodně! 28 miliard korun, tolik dělá aktuální hodnota majetku drobných akcionářů z kuponové privatizace. Dvě třetiny z toho jsou peníze v akciích společností obchodovaných na burze. Nemálo peněz dělají nevyzvednuté dividendy, výtěžky dražeb a protiplnění za vytěsněné akcie. Kolik to dělá na jednoho akcionáře?

zobrazit
04.03.2021

Akcie z kuponovky (2): Kde ještě jsou drobní akcionáři

Ať už i tom vědí nebo ne, jsou účastníci kuponové privatizace přítomni v téměř 500 společnostech. Přibližně polovina z nich je ekonomicky aktivních, ale jen zlomek se stále obchoduje na burze. 

zobrazit
28.02.2021

Valné hromady v březnu 2021

Celkem 8 valných hromad společností z kuponové privatizace a zemědělských akciových společností. Termíny 3 z nich spadají do období nouzového stavu, kdy není možné opouštět okres svého bydliště. 

uzamčeno
26.02.2021

Akcie z kuponovky (1): Osudy akciových společností

30 let od vzniku kuponové privatizace vybízí k rekapitulaci a zhodnocení aktuálního stavu akcií a akciových společností, které byly privatizovány touto světově ojedinělou metodou. Jaké jsou osudy akcionářů, akciových společností, kdo na kuponovce vyrostl? To vše v našem novém seriálu.

zobrazit
31.01.2021

Valné hromady v únoru 2021

Není sezóna vaných hromad a ještě k tomu ten COVID. Jen 2 valné hromady společností z kuponové privatizace a žádná ze společností vzniklých transformací zemědělských družstev.

uzamčeno