Nejnovější

Datum Název  
01.01.2020

Valné hromady v lednu 2020

Valné hromady akciových společností z kuponové privatizace a akciových společností vzniklých transformací zeměděslkých družstev v lednu 2020.

uzamčeno
01.12.2019

Valné hromady v prosinci 2019

Není pravda, že v prosinci se nic neděje. Celkem 16 valných hromad, jedna dokonce mezi svátky a 3 mají na programu vytěsnění akcionářů.

uzamčeno
28.11.2019

Český holding míří do likvidace

Jeden z největší fondů první vlny kuponové privatizace CREDITANSTALT IPF a současně jeden z největších "tunelů" ukončí svou pouť prodejem zbylého majetku a zánikem. Podobně zřejmě dopadne i jeho majoritní vlastník - další fond z kuponovky.

uzamčeno
18.11.2019

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 19. 12. 2019

Doplněno (17.12.2019): přílohy Žádost akcionáře a Stanovisko představenstva

zobrazit
02.11.2019

Centrální depozitář ruší možnost ověření existence účtu v bývalém SCP

Naprosto klíčová služba při hledání zapomenutých akcií z kuponové privatizace končí. Akcionáři budou mít výrazně stíženou cestu k získání peněz za své akcie.

zobrazit
16.10.2019

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. - Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií

Nabídka na odkoupení akcií společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. za cenu 147 Kč za jednu akcii. Nabídka je platná do 31. 3. 2020. Úplný text nabídky včetně stanoviska cílové společnosti a kontaktních údajů uvnitř článku.

zobrazit
10.09.2019

Valná hromada Českého holdingu proběhla i přes to, že nebyla řádně svolána

Valná hromada proběhla 30. 8. 2019 v Městské knihovně v Roudnici nad Labem a trvala poměrně dlouho, ale akcionáři se toho moc nedozvěděli. Nejen na důvod, proč se valná hromada konala právě tam, se ptali přítomní akcionáři.

uzamčeno
18.08.2019

Vedení Českého holdingu se potýká s dodržováním základních principů řízení akciové společnosti

Symbol největších privatizačních tunelů svolal po dlouhých letech valnou hromadu, avšak v rozporu se zákonem a stanovami společnosti. Pozvánka na valnou hromadu ukazuje, že společnost snad ani nevede účetnictví. V sídle společnosti nikdo není, akcionáři si nemohou vyměnit původní akcie na majitele.

uzamčeno
25.07.2019

Spolchemie bude mít po sedmi letech valnou hromadu

Společnost míří do rukou nového vlastníka. Obrovské množství akcionářů z kuponové privatizace se letos zásadně zredukovalo. Správa společnosti má do standardu ještě daleko, akcionářům je upřeno jedno z jejich základních práv. A kontroverzní osoba zůstává.

uzamčeno
25.07.2019

Valné hromady do konce prázdnin 2019

Několik valný hromad bylo přesunuto z června na základě protestů akcionářů ke způsobu uveřejnění valné hromady a obsahu pozvánky. Jedna ze společností svolala valnou hromadu poprvé po sedmi letech.

uzamčeno