Publikováno: 26. 5. 2023

VÍTKOVICE, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 26. 6. 2023

 

 

VÍTKOVICE, a.s.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,

IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako "společnost")

 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 26. 6. 2023 od 9.00 hodin

v budově "Brick House" na adrese Vítkovická 3365, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Plné znění pozvánky viz příloha inzerátu


Ke stažení