Nejnovější

Datum Název  
30.05.2021

Valné hromady v červnu 2021 - společnosti z kuponovky

Valné hromady akcií z kuponovky probíhají především prezenčně, pár výjimek korespondenčně. Akcie další společnosti pravděpodobně vypadnou z burzy.

uzamčeno
11.05.2021

Elektronické dražby akcií zatím za 200 mil. Kč a brzy to bude dvakrát více

Veřejné dražby na internetu mohou probíhat už od roku 2013, ale až v posledních letech jejich význam u dražeb akcií vzrostl s ohledem na epidemickou situaci. Organizovat je umí jediný obchodník s cennými papíry.

zobrazit
11.05.2021

Akcie z kuponovky (7): Nedobrovolné dražby akcií

Nedobrovolné dražby sehrály v privatizačním procesu významnou roli jako nástroj na zvýšení podílu majoritního vlastníka i o několik desítek procent. Dražba proběhla v každé čtvrté společnosti z kuponovky a skončila tím investorská cesta miliónů akcionářů.

zobrazit
10.05.2021

České vinařské závody a.s.

Pozvánka na valnou hromadu 10. 6. 2021

zobrazit
01.05.2021

Akcie z kuponovky (6): Vytěsňování akcionářů ze společností

V 806 společnostech skončilo angažmá účastníků kuponové privatizace vytěsněním hlavním akcionářem. Akcionáři zato dostali peněžní náhradu více než 30 mld. Kč, ale několik miliard z toho si vůbec nevyzvedli. U 50 společností se náhrada stále vyplácí.

zobrazit
03.04.2021

Akcie z kuponovky (5): Společnosti s drobnými akcionáři a hodnotnými akciemi

Akcie společností z kuponové privatizace, které jistě prodáte, mají celkovou hodnotu 26 miliard korun a je jich celkem 275. Z nich 24 se obchoduje na burze, ale i ty ostatní se dají hravě prodat.

zobrazit
03.04.2021

Valné hromady v dubnu 2021

10 valných hromad společností z kuponové privatizace a zemědělských akciových společností. Některé společnosti v tomto období využijí možnosti uspořádat valnou hromadu korespondenčně, i když nemají tuto variantu v aktuálně platných stanovách.

uzamčeno
16.03.2021

Akcie z kuponovky (4): Opuštěné účty se zapomenutými akciemi

Nezařazené účty se zaknihovanými akciemi z dřívějšího Střediska cenných papírů mají hodnotu téměř 18,5 miliard korun. Počet těchto účtů klesl za 10 let na polovinu, ale pokles není dán především tím, že by se o ně vlastníci přihlásili. Mezi akcionáři ČEZu je těchto účtů více než 100 000.

zobrazit
15.03.2021

Akcie z kuponovky (3): Kolik v tom je ještě peněz

Hodně! 28 miliard korun, tolik dělá aktuální hodnota majetku drobných akcionářů z kuponové privatizace. Dvě třetiny z toho jsou peníze v akciích společností obchodovaných na burze. Nemálo peněz dělají nevyzvednuté dividendy, výtěžky dražeb a protiplnění za vytěsněné akcie. Kolik to dělá na jednoho akcionáře?

zobrazit
04.03.2021

Akcie z kuponovky (2): Kde ještě jsou drobní akcionáři

Ať už i tom vědí nebo ne, jsou účastníci kuponové privatizace přítomni v téměř 500 společnostech. Přibližně polovina z nich je ekonomicky aktivních, ale jen zlomek se stále obchoduje na burze. 

zobrazit