ISIN

International Security Identification Number - Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní dvanáctimístné označení, které se používá pro identifikaci cenných papírů. Jedná se o dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232).

ISIN se používá především pro zaknihované cenné papíry a přiděluje jej Centrální depozitář cenných papírů

Související pojmy:

Akcie, Centrální depozitář cenných papírů, Zaknihovaný cenný papír

Další informace:

Evidence akcií (Příručka akcionáře)

Vlastnosti a třídění akcií (Příručka akcionáře)