Publikováno: 4. 1. 2017

Nekótované akcie 2016 (1): Hlavní události

Akciové společnosti nemají kompletní seznamy akcionářů. Budou všechny akcie zase zaknihované? Kdo nestihl koupit levně půdu, kupuje zemědělské akcie! Ověříme kolik peněz mají ještě akcionáři z kuponové privatizace a řekneme jim, jak se k nim dostanou. Můžete nám v tom pomoci.

Nevyměněných akcií na majitele jsou hromady

Anonymní listinné akcie na majitele skončily. Přestože akcionáři byli povinni si vyměnit své listinné akcie na majitele za akcie na jméno nebo je předložit k vyznačení změn do 30. 6. 2014, drtivá většina drobných akcionářů to neudělala. Přicházejí o dividendy a nemohou vykonávat akcionářská práva, ale mohou s nimi obchodovat. Seznamy akcionářů společností zejí prázdnotou. Jsou společnosti, které nemají v seznamu akcionářů akcie představující až 20% základního kapitálu.

Společnosti přitom nemohou tyto nepředložené akcie prohlásit za neplatné a prodat je v dražbě, čímž by doplnily akcionářskou strukturu na 100%.

Budou všechny akcie opět zaknihované?

Před více než 2 lety jsme komentovali povinnost příjemců dotací pro obnovitelné zdroje z řad akciových společností mít zaknihované akcie jako nesystémovou záležitost a loni se objevila další. Tentokrát se to týká uchazečů o veřejné zakázky v souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách od 1. 10. 2016.

Pozdější výklad dokonce dospěl k tomu, že zadavatel veřejné zakázky musí vyloučit ze soutěže akciovou společnost, která nemá výhradně zaknihované akcie. Stát si sám sobě zavařil v případě Českých drah.

V souvislosti s tímto zákonem došlo k masivním změnám akcií na jméno na zaknihované akcie. Týká se to především ČSAD, stavebních společností, ale také například Čedoku. Drobní akcionáři tak musí sledovat, zda nemají povinnost odevzdat své listinné akcie a nechat si zaknihovat ty nové na svůj majetkový účet v centrálním depozitáři. Jejich akcie budou jinak prodány, několik dražeb z těchto důvodů již proběhlo.

Na zemědělském poli se zcelují lány

Vloni jsme do našeho hledáčku zařadili další výraznou skupinu společností, jejichž akcie se neobchodují na burze a mají mnoho minoritních akcionářů. Jedná se o zemědělské společnosti, které vznikly transformací zemědělských družstev a akcionáři jsou bývalí členové družstva nebo restituenti.

A u těchto společností je rušněji, než u akcií z kuponové privatizace. Tyto společnosti vlastní a také nakupují zemědělskou půdu, jejíž cena rostla v prvním pololetí rekordně rychle. A také jsou příjemci štědrých dotací a tvoří zisky. No kdo by to nebral.

Do zemědělských akcií investují nejen finanční investoři, ale i největší agro skupiny nejen z ČR. Tomu se zemědělské společnosti brání někdy i dalším zpřísňováním již tak omezené převoditelnosti akcií. Mnohdy však zapomínají učinit akcionářů povinnou nabídku na odkoupení akcií.

Zemědělské společnosti se také snaží vyhnout dražbám akcií. Přeci jen by mohli získat nepohodlného akcionáře. Proto také v roce 2016 proběhla jen jedna dražba akcií těchto společností, ale celkem již jich bylo 47.

Tam kde majoritní vlastník překročí 90%, raději akcionáře vytěsní, aby se do společnosti nedostal aktivistický akcionář. Vytěsnění akcionářů proběhlo u zemědělských společností už 87, z toho 6 v loňském roce.

V loňském roce došlo i prodeji jednoho holdingu ze severní Moravy vybudovaného postupným skupováním zemědělských akciových společností.

IN-SERVER

Jak už jsme zmínili, doplnili jsme do databáze více než 500 zemědělských akciových společností, zveřejnili úvodní sérii článků a zahájili představování agro holdingů, které ovládají zemědělství. Spustili jsme sesterský web zemedelskeakcie.cz.

V uplynulém roce došlo k ukončení správního řízení ČNB ve věci akcií O2 a pana Motejlka, kterou jsme komentovali v roce 2015. Pan Motejlek dostal pokutu 1 000 000 Kč. A co samotná O2? Nic.

Malý průzkum jsme provedli k tomu, zda je výhodné se účastnit IPO na českém trhu.

Podpořte naši činnost!

V lednu 2017 chceme zveřejnit aktualizovaný přehled majetku akcionářů z kuponové privatizace a v prvním čtvrtletí uveřejnit na novém webu bezplatný e-book s podrobným návodem jak se k těmto penězům dostat. Celou akcii chceme podpořit reklamní kampaní. Přivítáme i podporovatele této akce. Kontakt redakce@in-server.cz.

 

Ročenka Nekótované akcie 2016
Hlavní události
Vytěsnění akcionářů
Dražby akcií
Peníze vytěsněných akcionářů
Peníze akcionářů v nedobrovolných dražbách
Vytěsnění akcionářů v datech
Dražby akcií v datech