Publikováno: 17. 1. 2017

Nekótované akcie 2016 (2): Vytěsnění akcionářů

Akcionáři byli vytěsněni z dalších 29 společností, ve 32 společnostech se ukončila výplata. PPF je akcionářem, který vyplatil jednorázově největší sumu jako protiplnění za vytěsněné akcie.

Proběhlo největší vytěsnění akcionářů

Původní akcionáři O2 Czech republic a.s. byli vytěsněni ze společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Celková výše protiplnění dosáhla 2,73 mld. Kč, což je co se týče celkové výše protiplnění největší případ. Z celkem 29 vytěsnění akcionářů proběhlo 17 u společností z kuponové privatizace a 6 v zemědělských akciových společnostech.

Vytěsnění v roce 2016   TOP 5 největších Protiplnění (Kč)
 - vytěsnění akcionářů 29 Česká telekomunikační agentura 2 728 578 845
 - převzetí jmění 0 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost 69 779 145
celkem 29 Moravskoslezské cukrovary, a.s. 69 091 454
    Veletrhy Brno, a.s. 40 209 747
Celková výše protiplnění 3 086 mil. Kč UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 33 667 136

 Seznam společností, kde došlo k vytěsnění akcionářů získáte v naší Databázi vytěsnění.

Ukončeny byly výplaty protiplnění u 32 společností

Dále narostla, avšak ne tak výrazně jako v roce přechozím, suma protiplnění, kterou si akcionáři nevyzvedli. Aktuálně končící výplaty můžete získat v naší databázi vytěsnění. Krátkou statistiku za loňský rok uvádíme níže.

Ukončená výplata 2016   TOP 5 největších ukončených Protiplnění (Kč)
Počet případů 32 KIP, a.s. 10 015 167
Celková výše protiplnění 117 343 745 AGROZET České Budějovice, a.s. 9 404 000
z toho nevyplaceno 34 007 341  UNILES, a.s. 8 697 795 
Nevyplaceno od roku 2001 4 664 577 002 PREMOT Františkovy Lázně a.s. 8 406 886 
    ČIS Development, a.s. 8 358 224 

V roce 2017 bude ukončena výplata protiplnění celkem u 89 společností. Tento nárůst souvisí s tím, že budou ukončeny výplaty započaté v roce 2013 (lhůta pro promlčení nároku činila ještě 4 roky) i v roce 2014, kdy se lhůta pro promlčení nároku na protiplnění zkrátila podle nové legislativy na 3 roky. Celkové prptiplnění u těchto společností činilo 1,304 mld. Kč.

Pro připomenutí: Jak získat protiplnění za vytěsněné akcie?

 

 

Ročenka Nekótované akcie 2016
Hlavní události
Vytěsnění akcionářů
Dražby akcií
Peníze vytěsněných akcionářů
Peníze akcionářů v nedobrovolných dražbách
Vytěsnění akcionářů v datech
Dražby akcií v datech