Účastník dražby

Osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách (není osobou vyloučenou z dražby) a složila draýební jistinu, pokud je požadována.

Související pojmy:

Dražba, Dražební jistota, Dražební vyhláška, Vydražitel

Další informace:

Dražba akcií (Příručka akcionáře)