Dražební jistota

Zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání; nesmí však přesáhnout částku 1 500 000 Kč zvýšenou o 10 % z částky přesahující 5 000 000 Kč. Dražební jistota je složena způsobem určeným dražební vyhláškou před zahájením dražby.

Související pojmy:

DražbaDražební vyhláška

Další informace:

Dražba akcií