Protokol o provedené dražbě

Dokument o výsledku dražby. Součástí protokolu je také údaj o tom jaká byla cena dosažená vydražením, kdy se konala dražba, kdo je vydražitelem, licitátore, dražebníkem a přesná specifikace předmětu dražby. Na základě tohoto dokumentu uhradí vydražitel zbývající část ceny dosažení vydražením dané rozdílem mezi cenou dosaženou vydražením a složenou dražebnní jistotou.

Související pojmy:

Cena dosažená vydražením, Dražba, Dražební vyhláška, Dražebník, Vydražitel

Další informace:

Databáze dražeb (databáze IN-SERVER)

Dražba akcií (Příručka akcionáře)