Navrhovatel dražby

Osoba (fyzická nebo právnická), která za podmínek stanovených zákonem navrhuje provedení dražby. 

V případě dražeb akcií může být navrhovatelem:

  • emitent akcií, jehož akcionáři jsou v prodlení s převzetím nebo předložením akcií (nedobrovolná dražba)
  • zástavní věřitel, pokud je dlužník v prodlení se splácením svého dluhu (nedobrovolná dražba)
  • správce konkurzní podstaty, který zpeněžuje majetkovou podstatu úpadce (dobrovolná dražba)
  • majitel akcií (dobrovolná dražba)
  • exekutor (dobrovolná dražba)
Související pojmy:

Dražba, Dražební vyhláška, Náklady dražby

Další informace:

Dražba akcií

Použití Databáze dražeb akcií