Účet zákazníků

Majetkový účet vedený pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo na samostatnou evidenci. Účet zákazníků vede například obchodník s cennými papíry.

Související pojmy:

Centrální depozitář cenných papírů, Majetkový účet, Účet vlastníka

Další informace:

Centrální depozitář  (Příručka akcionáře)

Evidence akcií (Příručka akcionáře)

Majetkové účty (Příručka akcionáře)