Účet vlastníka

Majetkový účet vedený pro osobu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Příkladem je majetkový účet vlastníka v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Související pojmy:

Centrální depozitář cenných papírů, Majetkový účet, Účet zákazníků

Další informace:

Centrální depozitář  (Příručka akcionáře)

Evidence akcií (Příručka akcionáře)

Majetkové účty (Příručka akcionáře)