Volný trh

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na volný trh stanoví organizátor trhu v burzovních pravidlech nebo pravidlech obchodování na mimoburzovním trhu. Volný trh v České republice organizují Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-SYSTÉM, čská burza cenných papírů a.s.

Akcie mohou být přijaty k obchodování na volném trhu bez vědomí emitenta, který nemá žádné informační povinnosti nad rámec povinností běžné akciové společnosti.

Související pojmy:

Emitent, Nekótované akcie, Neobchodované akcie, Regulovaný trh s investičními nástroji

Další informace:

Co jsou nekótované akcie (Příručka akcionáře)

Praktický přehled akcií z kupónové privatizace obchodovaných na burze (Rubrika Akcie & Akcionáři)