Účetní hodnota akcie

Účetní hodnota = vlastní kapitál připadající na jednu akcii

 

Výpočet pro společnost, která má všechny akcie o stejné jmenovité hodnotě:

Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál / počet akcií

Položku vlastní kapitál společnosti najdeme v účetní závěrce v rozvaze na řádku 068, kde je uveden v tisících Kč. Počet akcií ve výpisu z veřejného rejstříku.

Příklad:

Vlastní kapitál na řádku 068: 65 342
Počet akcií podle výpisu z veřejného rejstříku: 48 324

Účetní hodnota = 65 342 * 1 000 / 48 324 = 1 352 Kč na jednu akcii

 

Výpočet pro společnost, která má akcie o více jmenovitých hodnotách:

V tomto případě je nejjednodušší spočíst si vlastní kapitál připadající na 1 Kč základního kapitálu a vynásobit jmenovitou hodnotou akcie.

Účetní hodnota akcie = (vlastní kapitál / základní kapitál) * jmenovitá hodnota

Položku vlastní kapitál společnosti najdeme v účetní závěrce v rozvaze na řádku 068, základní kapitál na řádku 069 rozvahy, obě jsou uvedeny v tisících Kč. Jmenovitá hodnota akcie je uvedena ve výpise z veřejného rejstříku nebo na listinné akcii, jejíž hodnotu počítáme.

Příklad:

Vlastní kapitál na řádku 068: 124 126
Základní kapitál na řádku 069: 76 837
Jmenovitá hodnota akcie: 10 000 Kč

Účetní hodnota = (124 126 * 1 000 / 76 837 * 1000) * 10 000 = 16 154 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč

Všechny zde uvedené výpočty předpokládají, že společnost má všechny akcie splaceny a nevydala prioritní akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo.

Související pojmy:

Jmenovitá hodnota, Veřejný rejstříkZákladní kapitál

Další informace:

Hodnota akcií