Publikováno: 28. 8. 2018

Akcionáři se loučí s další ikonou kuponové privatizace

Dnešní valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodla o vytěsnění akcionářů. Akcie opouští nejen českou burzu, ale i české akcionáře. Jediným akcionářem bude polský PKN ORLEN. Očekáváme, že z celkového protiplnění se akcionáři nevyzvednou 1 mild. Kč.

UNIPETROL, a.s. vznikl spojením společností Kaučuk a Chemopetrol, které byly obě privatizovány v kuponové privatizaci. Společnost dosud má několik desítek tisíc drobných akcionářů. Ti budou po valné hromadě vytěsněni a náhradou dostanou 380 Kč za jednu akcii. Celková výše protiplnění dělá 4,114 miliardy Kč.

Akcie společnosti UNIPETROL, a.s. se až do začátku roku 2017 na úrovni 180 Kč. Do této doby v tichosti akcie skupovala skupina J&T v čele s Michalem Šnobrem, kterým se podařilo dosáhnout více než 20% podílu. Tento podíl prodala v dřívějším dobrovolném věřejném návrhu za stejnou cenu 380 Kč, díky kterému PKN ORLEN překročil 90% podíl, který mu umožnil vytěsnit akcionáře.

Právě tento dobrovolný veřejný návrh měl zásadní vliv na stanovení výše protiplnění. Díky tomu, že se akcie obchodovaly na burze na kotovaném trhu, bylo možno výši ceny na základě průměrné ceny na trhu. ČNB tak v tomto případě odsouhlasila cenu 380 Kč. V procesu vytěsnění tak nebyl použit znalecký posudek.

Na valné hromadě zazněly návrhy akcionářů, aby výše protiplnění byla 450 Kč, ale také až 1 000 Kč. Protinávrh samozřejmě nebyl přijat a akcionáři tak budou muset uplatnit nárok na doplatek.

Dále se vedla diskuse o tom, co bude s penězi, o které se akcionáři nepřihlásí. Předseda valné hromady nebyl připraven na pár otázek odpovědět, tak tady jsou odpovědi:
nárok na protiplnění akcionáři zanikne uplynutím 3 let od dne přechodu akcií na hlavního akcionáře (předpkládá se rok 2021)

  • akcionář tak může sdělit bankovní účet České spořitelně nebo hlavnímu akcionáři kdykoliv během této tříleté lhůty a nikoliv pouze ve 14 denní lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady (tuto 14 denní lhůtu je nutné brát jako pořádkovou, nikoliv deadline)
  • uplynutím této lhůty zanikne povinnost hlavního akcionáře poskytnout protiplnění, peníze tak zůstanou PKN ORLEN
  • agent nemůže poslat peníze akcionářům rovnou na účet obchodníka s cennými papíry, který spravuje akcionářův majetkový účet v CDCP. Společnost ani hlavní akcionář nemůže znát číslo bankovního účtu akcionáře vzhledem k povaze akcií (zaknihované akcie na majitele)

Internetové stránky IN-SERVER.CZ evidují všechna vytěsnění akcionářů uskutečněná v České republice. Z našich dat a zkušeností si dovolujeme odhadnout výši protiplnění, o které se akcionáři nepřihlásí. Odhadujeme, že nebude vyplaceno 25% celkového protiplnění, tedy 1 mld. Kč. Příčinou nevyzvednutí je především pasivita akcionářů.

Valná hromada začala v 9:00 a skončila v 13:46.