Publikováno: 7. 1. 2018

Kvalifikovaný akcionář v ČEZ. Co může?

V tomto týdnu oznámila skupina minoritních akcionářů společnosti ČEZ, že dosáhla kvalifikovaného podílu. Podle mediálních zpráv to vypadá, že míní svá nově nabytá práva vykonávat více než aktivně.

Zainvestované miliardy

Skupina kolem Michala Šnobra a J&T banky dosáhla v ČEZ a.s. hranice 1%, což znamená, že vlastní minimálně 5 380 000 ks akcií v aktuální tržní hodnotě 2 743 800 000 Kč. Předpokládáme, že skupina je podobná té ve společnosti UNIPETROL a.s., které se uvolní odkupem akcií v této společnosti další volné peníze. Jak uvedl Michal Šnobr na Investičním fóru, cena akcií ČEZ je výhodná, a tak očekáváme další posílení pozice této skupiny v ČEZ.

Plány skupiny akcionářů

Překročením hranice určitého podílu (u ČEZ je to 1%) získává akcionář nebo skupina akcionářů k běžným akcionářským právům další práva tzv. kvalifikovaného akcionáře. Konkrétně to znamená, že akcionář může:

 

  1. požadovat svolání valné hromady s jím navržený pořadem jednání (pokus ji statutární orgán nesvolá, může o to akcionář požádat prostřednictvím soudu)
  2. požadovat zařazení určitého bodu na pořad jednání valné hromady
  3. právo požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech, o které požádá akcionář
  4. právo domáhat se za společnost náhrady újmy proti členům představenstva nebo dozorčí rady (to platí i pro vlivnou osobu)
  5. právo navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích, pokud se kvalifikovaný akcionář domnívá, že nebyla vypracována řádně

 

Kvalifikovaní akcionáři v ČEZ zatím avizovali, že chtějí využít prvního práva a svolat valnou hromadu. Na ní chtějí objasnit způsob financování dostavby jaderných elektráren. Jsou přesvědčeni o tom, že pokud by dostavbu financoval ČEZ, způsobilo by to újmu minoritním akcionářům. V tom případě by zřejmě hodlali využít právo č. 4. Způsob financování musí odsouhlasit stát jako akcionář, jinými slovy vlivná osoba, na kterou by se akcionáři mohli obrátit o náhradu újmy. Je zřejmé, že stát musí zvolit takový způsob, aby se s akcionáři spravedlivě vypořádal.

Využívání práv kvalifikovaných akcionářů podle zákona o obchodních korporacích minoritními akcionáři není zcela obvyklé. Být aktivistickým akcionářem má své hranice. Pořád je nutné zachovávat loajalitu vůči korporaci a neškodit jí. Chce to své know-how a zkušenosti, které skupina akcionářů v ČEZ určitě má.