Publikováno: 2. 11. 2019

Centrální depozitář ruší možnost ověření existence účtu v bývalém SCP

Naprosto klíčová služba při hledání zapomenutých akcií z kuponové privatizace končí. Akcionáři budou mít výrazně stíženou cestu k získání peněz za své akcie.

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) oznámil na svých stránkách, že k 1.1.2020 ukončuje poskytování bezplatné služby Existence majetkového účtu v nezařazené evidenci.

Díky této službě  akcionář rychle a zadarmo ověřil, zda má nějaké zaknihované akcie z kuponové privatizace. Pokud totiž služba potvrdila, že účet existuje, pak to znamená, že na majetkovém účtu nějaké akcie jsou  a má smysl si nechat udělat výpis z tohoto nezařazeného účtu či přiřadit účet k některému obchodníkovi s cennými papíry.

Nově si tak akcionáři budou muset požádat o výpis za minimálně 500 Kč, aby třeba zjistili, že žádné akcie na účtu nejsou.

Ředitel odboru externí komunikace BCPP na náš dotaz k této věci sdělil, že "Hlavním záměrem této služby bylo poskytnout po bezprostředním převodu evidencí ze Střediska cenných papírů do Centrálního depozitáře majitelům účtů informaci o tom, zda byl jejich účet převeden z evidence Střediska cenných papírů automaticky pod správu některého z účastníků centrálního depozitáře anebo zůstal v tzv. nezařazené evidenci, a tedy že majitel účtu musí požádat o jeho převedení sám."

Uvedenou službu využívá i náš projekt České akcie, který je pomocníkem při vyhledávání akcií a informace o existenci majetkového účtu je prvním krokem při hledání akcií. Z našeho pohledu je zrušení této služby předčasné vzhledem k existenci přibližně 900 000 nezařazených účtů a nákladům na provoz zbytečné.