Nástupnická společnost

Společnost na kterou přechází práva a povinnosti zanikající společnosti při přeměně společnosti

Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení nebo změna právní formy.

Související pojmy:

Přeměna společnosti

Další informace:

Rozdělení a sloučení společnosti (Příručka akcionáře)