Úschova akcií

Investiční služba poskytovaná obchodníkem s cennými papíry s příslušnou licencí.

V samostatné úschově je uložen cenný papír jednoho schovatele.

U hromadné úschovy se jedná společné uložení zastupitelného listinného cenného papíru uschovatele se zastupitelnými listinnými cennými papíry jiných uschovatelů. Hromadná úschova se používá při imobilizaci akcií.

Související pojmy:

Imobilizovaný cenný papír, Obchodník s cennými papíry

Další informace:

Evidence akcií