Zemědělské společnosti

Datum Název  
24.05.2017

Zemědělské společnosti, ve kterých proběhla dražba akcií

V 39 zemědělských akciových společnostech proběhlo 48 dražeb akcií. K čemu se ten údaj hodí? V případě, že v dané společnosti došlo k nedobrovolné dražbě akcí, pak by si akcionář, kterého se dražba týkala, měl pohlídat převzetí výtěžku dražby. A taky to může znamenat, že dražbou mohl vstoupit do společnosti nový akcionář zvenku.

uzamčeno
24.05.2017

Zemědělské společnosti, ve kterých došlo k vytěsnění akcionářů

V 91 zemědělských akciových společnostech z původních 514 už nejsou minoritní akcionáři z řad členů družstva a restituentů. Ve 20 případech se podařilo majoritnímu akcionáři skoupit všechny akcie. V ostatních případech byli vytěsněni. A tady by si měli akcionáři ověřit, zda dostali protiplnění. 

uzamčeno