Publikováno: 19. 8. 2016

VÍTKOVICE, a.s.

Odvolání valné hromady svolané na 26. 8. 2016

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.8.2016 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Úplný text v příloze tohoto oznámení.


Ke stažení

VÍTKOVICE_OdvoláníVH.pdf PDF 18.08.2019 223225 B