Publikováno: 2. 8. 2017

Proklikejte se k pořádnému balíku akcií vonících lesem

Ve dvou navazujících dražbách je připraveno k prodeji 12,63% akcií společnosti Pradědský lesní závod a.s. Vyvolávací cena je lákavá, o podobu konečné ceny se bude bojovat prostřednictvím počítačů.

Veřejná elektronická dobrovolná dražba 2 balíků akcií společnosti Pradědský lesní závod, a.s., IČO 02598183 proběhne 31. 8. 2017 na dražebním portále prodej-drazbou.cz.

Dražba prvního balíku (2,84% základního kapitálu) se uskuteční 31. 8. 2017 od 10:00. Balík patří do konkurzní podstaty společnosti CE WOOD, a.s.

Dražba druhého balíku (9,79% základního kapitálu) se uskuteční 31. 8. 2017 od 12:00. Tyto akcie patří do majetku společnosti FORESTINVEST Velké Karlovice,a.s. v likvidaci.

Veškeré podrobnosti k dražbám jsou uvedeny v dražebních vyhláškách a znaleckých posudcích. Pro zájemce o účast na elektronické dražbě je způsob registrace do dražby uveden podrobně v dražební vyhlášce.

Předmětem činnosti společnosti Pradědský lesní závod, a.s. je poskytování komplexních lesnických služeb v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej dříví, doprava dříví, chov skotu a údržba krajiny, produkce sadebního materiálu lesních dřevin, péče o veřejnou zeleň a poskytování ubytovacích služeb ve vlastních ubytovacích zařízeních.

Dražbu organizuje CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., jediný obchodník s cennými papíry, který provádí i elektronické dražby akcií.

 

Komerční sdělení (CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.)