Publikováno: 13. 12. 2023

Prodej 0,2% neomezeně převoditelných akcií společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice - PRODÁNO

Společnost obhospodařuje kolem 1977 ha orné půdy, 217 ha vinic a 36 ha sadů. Z toho přímo vlastní 300 ha orné půdy, 46 ha vinic a 20 ha sadů. Společnost má jednoho vlastníka pod 50%, zbytek tvoří roztříštěná akcionářská struktura.

Zemědělská a.s. Čejkovice má akcie s neomezenou převoditelností a tak nabytí nabízených akcií, ale i případně dalších, je bez překážek. Potenciální investor tak má možnost svou účast ve společnosti posílit.

Platnost nabídky do 5. 2. 2024. PRODÁNO

Pokud potřebujete více informací, vyžádejte si zdarma nabídkový list prostřednictví emailu redakce@in-server.cz, který obsahuje:

  • 10 stránek textu / obrázků / grafů
  • indentifikaci majitele
  • cenu
  • informace o neomezené převoditelnosti akcií / akcionářské struktuře
  • strukturu vlastněné orné půdy / vinic / sadů
  • zjednodušené ocenění akcie
  • ekonomická data

Kontakt

Martin Garnac

T: 608173327 E: mgarnac@in-server.cz