Publikováno: 15. 12. 2018

Zanikla Investiční a poštovní banka, její akcie ještě ne

Banka, která se výrazně podílela na kuponové privatizaci, neustála divoká devadesáta léta. Skončila v konkurzu, který byl loni ukončen a letos byla společnost vymazána z rejstříku.

Po odejmutí bankovní licence se dřívější banka přejmenovala na IP Exit, a.s., její podnik byl prodán ČSOB, a.s., která i s pomocí státních záruk na obchodu pořádně vydělala. Konkurz skončil vloni a podařilo se mezi věřitele vyplatit cca 50 mil. Kč.

K datu 24. 11. 2018 byla společnost vymazána z obchodního rejstříku, čímž zanikla. Zaknihované akcie, které vlastní i tisíce drobných akcionářů - účastníků kuponové privatizace, je stále možné převádět. Centrální depozitář cenných papírů je stále eviduje ve své databázi.