Publikováno: 21. 7. 2016

Úpisy akcií na české burze z pohledu investorů - raději počkat

Primárních emisí na českých burzách je málo a jejich výsledky jsou nepřesvědčivé. 2 společnosti zkrachovaly, 3 úpisy nakonec skončily vytěsněním akcionářů, zbytek trápí nízká likvidita.

Akcie je výhodnější nakoupit, až se začnou obchodovat na burze

Úpis akcií je velká show, lakování investorů a představování růžových zítřků. Společnost nebo prodávající akcionář chce získat co nejvíce peněz a manažer emise své tučné poplatky. Aby masáž odpovídala skutečnosti, emitent akcií vytvoří prospekt emitenta, který schvaluje ČNB.

Je výhodnější se zúčastnit přímo úpisu, aby investor nezmeškal raketový start kurzu na burze, jak je slibováno, nebo vyčkat koupit je až výhodněji později. Statisticky nám vychází, že je lepší nepanikařit a vyčkat. Kurz akcie ve většině případů po zahájení obchodování do 3 měsíců klesne. U těch ostatních je mírný vzestup. Extrémní nárůst v naší tabulce zaznamenalo jen ECM a to nakonec taky zkrachovalo.

A proč to tak je? Ve většině případů IPO jde nikoliv o získání nových peněz pro rozvoj podnikání, ale o částečný exit stávajícího akcionáře. Ten chce prodat za co nejvyšší cenu, takže údaje v prospektu tomu odpovídají. Především co se týče světlých zítřků.

Legendárním je již úpis akcií NWR. Množství uhlí v dolech určené k budoucímu vytěžení a tím k vytvoření výnosů se pod tu zem ani nemohlo vtěsnat, kolik ho v prospektu bylo. Nicméně ani kdyby tam bylo, tak by to vzhledem k vývoji uhlí nemohlo vývoj akcií zachránit.

Společnost První kurz Kurz Kurz na 3 měsíce Změna za 6M Aktuální / poslední kurz Celková změna Poznámka
NWR 5.5.2008 425,00 426,00 0,24% 0,20 -99,95% obchoduje se RMS
ECM 6.12.2006 1 316,00 1 672,00 27,05% 25,50 -98,06% neobchoduje se na burze
Fortuna 21.10.2010 109,20 102,55 -6,09% 88,45 -19,00% obchoduje se na BCPP i RMS
KOFOLA 2.12.2015 510,00 465,00 -8,82% 432,00 -15,29% obchoduje se na BCPP i RMS
VGP 7.12.2007 410,00 380,00 -7,32% 360,00 -12,20% obchoduje se na BCPP i RMS
MONETA 21.6.2016 73,20     74,60 1,91% obchoduje se na BCPP i RMS
PAEGAS 15.12.2006 749,20 712,00 -4,97% 808,80 7,96% obchoduje se na BCPP i RMS
E4U 25.8.2011 86,40 73,00 -15,51% 98,30 13,77% obchoduje se na BCPP i RMS
PLG LOBKOWICZ 27.5.2014 160,00 174,40 9,00% 208,00 30,00% poslední cena je výše protiplnění při vytěsnění akcionářů
AAA Auto 21.9.2007 55,04 44,07 -19,93% 93,10 69,15% poslední cena je výše protiplnění při vytěsnění akcionářů
Zentiva 23.6.2004 505,00 555,30 9,96% 1 131,00 123,96% poslední cena je výše protiplnění při vytěsnění akcionářů

Výsledky IPO jsou rozpačité

Ti investoři, kteří drželi akcie od začátku do konce, nemohou investici hodnotit nijak příznivě. 2 společnosti skončily v insolvenci (NWR, ECM) a tey se 100% ztrátou. Kurz některých drží jen nízká likvidita (VGP, E4U). Úspěšné byly jen ty, které skončily vytěsněním akcionářů, z nichž u AAA Auto je výsledek kladný je díky tlaku akcionářů na Antonyho, aby jim přidal.

Samozřejmě, nelze nezmínit hvězdu českého IPO Zentivu, která už ale na burze není. Jejími nástupci by mohli být Kofola (ta ovšem potvrzuje naše zjištění, že kdo si počká a koupí až několik měsíců po zahájení obchodování na burze, vyhrává) a MONETA.

IPO ČR