Publikováno: 19. 4. 2020

Na valné hromady budou akcionáři chodit celé prázdniny nebo se jich budou účastnit prostřednictvím videokonferencí

Mimořádná opatření v souvislosti s epidemií budou příčinou toho, proč se valné hromady ve většině případů nestihnout konat do konce června. Nový zákon výjimečně pro rok 2020 umožňuje u všech společností posunutí termínu nebo korespondenční hlasování.

Povinností představenstva společnosti je svolat valnou hromadu, která projedná účetní závěrku do 6 měsíců od skončení účetního období. Vzhledem k tomu, že aktuální mimořádné opatření umožňuje setkání maximálně 2 osob a toto opatření se v souladu s harmonogramem uvolňování opatření bude postupně rušit od 8. 6. 2020. podle počtu osob, asi těžko to společnosti stihnou v termínu do 30. 6. 2020.

Zákon o zvláštních opatřeních

Pro řešení této situace je v pokročilém legislativním procesu zákon o zvláštních opatřeních, který pro právnické osoby umožňuje:

  • Posunout konání valné hromady o 3 měsíce po skončení mimořádných opatření proti epidemii
    Pokud by tak mimořádné opatření skončilo podle harmonogramu uvolňování opatření 8. 6. 2020, mohly by se valné hromady konat do 8. 9. 2020. Účetní závěrka se však musí projednat nejpozději do 31. 12. 2020 bez ohledu na platnost mimořádných opatření.
  • Organizovat valnou hromadu prostřednictvím videokonference
    Za normálních okolností nelze na valné hromadě hlasovat korespondenčně nebo prostřednictvím videokonference, pokud to nepřipouští stanovy. Pro tento rok zákon zavádí výjimku a je možné valnou hromadu zorganizovat prostřednictvím technických prostředků.
  • Rozhodnout mimo valnou hromadu
    Ačkoliv to opět bez úpravy ve stanovách běžně není možné, v letošním roce lze schválení účetní závěrky a dalších záležitostí vyřídit poštou. Akcionáři by o souhlasu nebo nesouhlasu s rozhodnutím vyjadřovali korespondenčně (per rollam). S návrhem rozhodnutí by musela společnost každého akcionáře seznámit, poskytnout mu podklady a dát mu čas k návrhu se vyjádřit. S výsledky rozhodování by byli akcionáři seznámeni na internetových stránkách společnosti.

Zákon také myslí na prodloužení funkčního období členů orgánů společnosti, pokud by mělo v období mimořádných opatření skončit a prodlužuje je opět o 3 měsíce.

Zákon dne 17. 4. 2020 schválil Senát Parlamentu ČR a v další legislativním procesu se čeká na podpis prezidenta a zveřejnění ve sbírce listin.