Publikováno: 3. 6. 2016

Historický výpis ze Střediska cenných papírů pořídíte s nejstarším datem 1. 1. 2004

Při pátrání po akciích v prvních deseti letech po kuponové privatizaci si tak musíte vystačit s papírovými výpisy z SCP a dalšími dokumenty, které jste si doma schovali.

Centrální depozitář cenných papírů archivuje svou evidenci v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu po dobu 12 let. Pozdější záznamy skartuje a maže.

Uvedené informace vyplývají z oznámení Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 1. 6. 2016