PT měření, a.s.

Historický název: PT měření, a.s.

  • Sledování inzerátů:
  • Sledování změn:
Stav společnosti:
aktivní

Sídlo

Ulice:
Střelničná 2221/50
Město:
Praha 8
PSČ:
18200
Identifikační číslo:
04002385 (rejstřík)

Kontakty

Telefon:
+420 266 752 363
E-mail:
kfiedler@ptmereni.cz
Web:
www.ptas.cz/ptmereni

Další informace

Základní kapitál:
4 139 958,00 CZK
Zákonná inzerce:
web + email/dopis
Další informace:

Vytěsnění

Základní informace o vytěsnění

Datum konání valné hromady:
5. 9. 2018
Datum vytěsnění:
11. 10. 2018
Datum promlčení nároku:
11. 10. 2021
Typ vytěsnění:
- pouze registrovaný -
Celková výše protiplnění:
- pouze registrovaný -

Subjekty a dokumenty

Hlavní akcionář:
- pouze předplatitel -
Podíl hlavního akcionáře:
- pouze předplatitel -
Obchodník s cennými papíry:
- pouze předplatitel -
Zpracovatel posudku:
- pouze předplatitel -
Znalecký posudek:
- pouze předplatitel -

Výplata protiplnění: výplata protiplnění probíhá

Subj. vypl. protiplnění:
- pouze předplatitel -
Informace k výplatě:
- pouze předplatitel -
Poznámka:
- pouze předplatitel -
Název emise:
PT měření, a.s.
Druh akcie:
kmenová
Podoba akcie:
zaknihovaný cenný papír
Forma akcie:
na jméno
Jmenová hodnota:
1,00 CZK
Převoditelnost:
Výše protiplnění na akcii:
- pouze předplatitel -
Doplatek k protiplnění:
- pouze předplatitel -